Źeleznobrodský magazín - červenec

První téma se věnuje svahu ve Štefánikově ulici, který město muselo ošetřit proti zřícení. Pak se přesuneme do sběrného dvora, kde se dokončila jeho revitalizaci a tento díl pak ukončíme zrekonstruovaným sociálním zázemím v sokolovně.

Železnobrodský magazín

Vše důležité z pojizerského města skla

PR články

Evropský parlament očima regionů